Kitap Okuma Alışkanlığı

Kitap Okuma Alışkanlığı

Kitap, başarıya giden yoldaki samimi dostumuzdur. Fakat günümüzde ülkemiz okuma oranı itibarı ile oldukça gerilerdedir. Burada okuma alışkanlığının önemi ve faydaları üzerinde durulmuştur.

Kitap okuma kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Sahip oldukları bilgilerin %60’ını bu yolu kullanarak edinen gelişmiş ülke toplumları, günümüzde daha fazla okuma alışkanlığına sahip olmanın sağladığı avantajları her alanda yaşamaktadırlar. Geri kalmış toplumların karşılaştıkları sorunların birçoğunun kaynağında ise eğitimsizlik yer almaktadır. Bu toplumlarda kişiler, okuyarak geçirebilecekleri zamanları çoğunlukla yararsız uğraşılarla geçirmektedirler. Oysa okuma alışkanlığı öncelikle kişilerin kendisi için edinmesi gereken bir alışkanlıktır. 

Kitap Okumanın Faydaları

Kitap okumak, insan gelişiminde en etkili öğrenme ve kişisel gelişim yollarından biridir. Kitap okuma alışkanlığı edinmiş olan ülkelerin günümüzde bunun avantajlarından sonuna kadar faydalandığı görülmektedir. Teknolojinin yaygınlaşması neticesinde vaktinin büyük bir bölümünü bilgisayar, televizyon gibi görsel kaynaklar ile geçiren insanların görsel hafızası hızla gelişirken düşünsel hafızası yerinde saymaktadır.

Kitap okuyan insan, düşünceleri derinlemesine anlayabilen ve olayları daha kapsamlı kavrayabilen insandır.

Kitap okumak yaşamı ve insanları sevmeyi öğretir.
Daha hızlı düşünmeyi ve pratik zekanın gelişmesini sağlar.
Kitap okumak insan zihninin gelişmesini sağlayarak zihnin tembelleşmesini engeller.
Kitap okuyan kişilerin bilgi dağarcığı genişlerken kelime haznesi de zenginleşir.
Kitap okumanın faydaları arasında belki de en önemli yere sahip olan faktör konuşma ve ifade gücünün artmasıdır.
Kitap okuyan insanın genel kültürü artar, hayal gücü genişler.

Kitap okuyarak zihninizi süsleyebilirsiniz, çok yönlü düşünebilir empati yeteneğinizi geliştirebilir ve karar verme konusundaki yeteneğinizi artırabilirsiniz.

Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir. İnsanın düşünce yapısını hayal dünyasını geliştirir; sözcük dağarcığını arttırır insana bilgi ve birikim kazandırır.

Kitaplar sayesinde bazen uçan bir halıya biner bilmediğimiz diyarlara yolculuk ederiz; yeni arkadaşlıklar kurar bazen hüzünlerimizi bazen neşemizi bu yeni arkadaşlarla paylaşır hiç tanımadığımız evlere misafir oluruz. Tarihin sayfalarında koşar adım dolaşır; destanlara trajedilere tanıklık ederiz. Geçmişin elem verici olaylarını değiştirmeye gücümüz yetmese de geleceğimizi kitaplardan edindiğimiz tecrübelerle inşa ederiz.

Beceriler

Gönderildi

16/02/2017