Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları

Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları

Kaygı: Kişinin herhangi bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı “bedensel, zihinsel ve davranışsal” boyutta meydana gelen değişikliklerdir. Öğrenme süreci, öğrendiğimiz şeyler “potansiyelimizi” oluşturur. Potansiyelin kullanılması ise performanstır. Bazı...
Kitap Sevgisi ve Okuma Alışkanlığı

Kitap Sevgisi ve Okuma Alışkanlığı

Kitap nedir? Bir veya birkaç konuya ait el ile yazılmış veya matbaa ile basılmış sayfalardan ibaret yaprakların birleştirilmesi ile meydana gelen ciltli eserlere kitap denir. Okuma nedir? Okuma, yazılı veya basılı sözcükleri gözlerimiz, beynimizle algılama, kavrama ve...
Kitap Okuma Alışkanlığı

Kitap Okuma Alışkanlığı

Kitap, başarıya giden yoldaki samimi dostumuzdur. Fakat günümüzde ülkemiz okuma oranı itibarı ile oldukça gerilerdedir. Burada okuma alışkanlığının önemi ve faydaları üzerinde durulmuştur. Kitap okuma kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Sahip oldukları bilgilerin...
Konsantrasyonun Başarıya Etkisi

Konsantrasyonun Başarıya Etkisi

Bir hedefe yönelik bilinçli ve yoğun algıya dikkat denir. Bir konuya belli bir süre odaklanmaya ise konsantrasyon denir. Başka bir deyişli, herhangi bir işi yaparken, o işe kendini tamamen verebilme ve bunu iş bitene kadar devam ettirebilme yeteneğidir. Verimli ders...
Motivasyon

Motivasyon

İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı hareket geçiren itici gücü oluşturur. İşte bu itici güce “MOTİVASYON”adı verilir. ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER Motive olmuş bir öğrenci demek belli bir ruh halini yakalamış öğrenci demektir. Bu ruh hali, işi...