Ders Kadar Önemli…

Nasıl Yapmalı ?

Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi,gerçekçi  kararlar  alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır. Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin temel ya da nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir.

Ne Yapıyoruz !!!

> Rehberlik bir süreçtir.
> Bireye yöneliktir.
> Bireye yardım etmeyi hedefler.
> Kendini gerçekleştirme sürecine destek olur.
> Profesyonel ve bilimsel yardıma dayalı bir süreçtir.
> Karar verme becerilerini geliştirir.
> Kendini tanıma temeldir.

Küresel Online uygulamasında rehberlik uzmanlarımız öğrencilerimizle sürekli iletişim sürecindedir. Öğrenci ve veliler ile görüşmeler periyodik gerçekleşmekte ve öğrencilerimizin gelişimleri izlenmektedir.

Online Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?

Online psikolojik danışma ya da e-danışma, psikolojik danışman ile danışanların çeşitli nedenlere bağlı olarak yüz yüze görüşmelerinin mümkün olamadığı durumlarda, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanılarak elektronik ortamda bir psikolojik danışma süreci gerçekleştirme yöntemi olarak nitelendirilebilir. Son yıllarda, psikolojik danışma alanında çeşitli online psikolojik danışma araçları kullanılmaya başlanmıştır. Bu araçlar, elektronik posta (e-mail), sohbet (chat), web mesaj sistemleri ve video konferans olarak sıralanabilir. Video konferans, teknik olarak video kamera ve monitör yardımıyla psikolojik danışman ve
danışan arasında ses ve görüntü desteğiyle interaktif bir iletişim kurulmasına olanak sunmaktadır. Bu sayede (yukarıda adı geçen diğer yöntemlerin aksine) iletişim esnasında bireylerin birbirini yanlış anlama riski de oldukça azalmış olmaktadır. Dolayısıyla, video konferans sistemi (her ne kadar yüz yüze iletişimin yerini alamasa da) psikolojik danışma sürecinde kullanılan en ideal yöntemlerden biri olarak değerlendirilmektedir. PDR Merkezimiz, mekânsal uzaklığa bağlı olarak bireysel psikolojik danışma hizmetlerimizden yararlanamayan öğrencilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde, ileri internet video teknolojilerini kullanarak (video konferans yöntemiyle) online bireysel psikolojik danışma hizmeti sunmaktadır.

Siz de Deneyin

Geleceğinize arkadaş olmak için birlikte olmayı seçin…


Mobile Aygıtlarla Uyumlu

Mobil Aygıtlarla...

ders videoları ile herkesten bir adım önde olun.

Ders Çalışmanın

… ve eğlenmenin yeni haliyle buluşun

Başarmak İçin...

…şimdi daha çok vaktiniz var.